Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający: PRAKTYKA DENTYSTYCZNA BOŻENA KONCEWICZ-ROJEK z siedzibą: ul. Jana Matejki 5, 44-100 Gliwice, informuje, że w oparciu o przeprowadzone Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była dostawa wraz z instalacją n/w urządzeń stomatologicznych, w ramach projektu „Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności” do realizacji wskazanego przedmiotu Zapytania została wybrana:

1. Zakup systemu do analizy ortodontycznej 3D, planowania i prowadzenia leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem nakładek wykonanych metodą termoformowania IMES ICORE Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice
Cenna netto 30959,35 zł

2. Zakup frezarki laboratoryjnej pięcioosiowej z chłodzeniem wodnym i odciągiem pyłów
IMES ICORE Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice
Cena netto 216054,88 zł

3. Zakup pieca do syntetyzacji tlenku cyrkonu
IMES ICORE Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice
Cena netto 21951,22 zł

4. Zakup pieca do wypalania ceramiki
IMES ICORE Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice
Cena netto 27642,28 zł

5. Zakup oprogramowania do projektowania
IMES ICORE Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice
Cena netto 41593,50 zł

6. Zakup oprogramowania do produkcji
MES ICORE Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice
Cena netto 31743,90 zł

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający: PRAKTYKA DENTYSTYCZNA BOŻENA KONCEWICZ-ROJEK z siedzibą: ul. Jana Matejki 5, 44-100 Gliwice, informuje, że w oparciu o przeprowadzone Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była dostawa wraz z instalacją n/w urządzeń stomatologicznych, w ramach projektu „Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności” do realizacji wskazanego przedmiotu Zapytania została wybrana:

PROGRAM DO ANALIZY CEFALOMETRYCZNEJ – WYD005

Brak ofert.

WYPOSAŻENIE STERYLIZATORNI – WYD015

Medbit.pl Sp. z o.o. ul. Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra
Cena netto: 36 666,67 zł

SYSTEM DO PODAWANIA SEDACJI WZIEWNEJ – WYD016

MARRODENT SP. Z O.O. Ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
Cena netto: 17 500,00 zł

SYSTEMU DO PODAWANIA ZNIECZULEŃ DOKOSTNYCH – WYD017

INPLANT DENTAL NEW WAVE Sp.j. ul. Górnośląska 4A/19, 00-444 Warszawa
Cena netto: 13 611,00 zł

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający: PRAKTYKA DENTYSTYCZNA BOŻENA KONCEWICZ-ROJEK z siedzibą: ul. Jana Matejki 5, 44-100 Gliwice, informuje, że w oparciu o przeprowadzone Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była dostawa wraz z instalacją n/w oprogramowania, w ramach projektu „Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności” do realizacji wskazanego przedmiotu Zapytania została wybrana:

PROGRAM DO OBSŁUGI GABINETU Z MODUŁEM REJESTRACJI PRZEZ INTERNET

HAKON SOFTWARE Sp. z o.o. ul. Nike 1, 80-299 Gdańsk
Cena netto: 7 235,77 zł

„Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności”

Praktyka Dentystyczna Bożena Koncewicz-Rojek realizuje projekt pt. „Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności” w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na absorpcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki. Kluczowym jego elementem jest wdrożenie w pełni cyfrowych technologii i procesów diagnostycznych oraz produkcyjnych w oparciu o innowacyjne urządzenia diagnostyczne. Celem projektu jest osiągnięcie zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług i produkcji uzupełnień protetycznych, szyn ortodontycznych i modeli stomatologicznych.

Projekt pt. „Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

unia

 

Firma LEKDENT oferuje nowe usługi:

  • cyfrowe projektowanie i produkcja modeli diagnostycznych i szyn ortodontycznych z wykorzystaniem drukarki 3D i urządzenia do termoformowania,
  • ucyfrowienie całego procesu diagnostyki i planowania leczenia do jednego dnia,
  • cyfrowy, trójwymiarowy model diagnostyczny o największej na świecie precyzji z użyciem innowacyjnego skanera wewnątrzustnego,
  • usługa druku 3d modeli stomatologicznych,
  • usługa diagnostyki 3D pantomograficznej, cefalometrycznej i tomografii CBCT różnych pól obrazowania twarzoczaszki w wysokiej rozdzielczości przy zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania.