„Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności”

Praktyka Dentystyczna Bożena Koncewicz-Rojek realizuje projekt pt. „Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności” w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na absorpcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki. Kluczowym jego elementem jest wdrożenie w pełni cyfrowych technologii i procesów diagnostycznych oraz produkcyjnych w oparciu o innowacyjne urządzenia diagnostyczne. Celem projektu jest osiągnięcie zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług i produkcji uzupełnień protetycznych, szyn ortodontycznych i modeli stomatologicznych.

Projekt pt. „Innowacje sposobem na wzrost konkurencyjności” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

unia

 

Firma LEKDENT oferuje nowe usługi:

  • cyfrowe projektowanie i produkcja modeli diagnostycznych i szyn ortodontycznych z wykorzystaniem drukarki 3D i urządzenia do termoformowania,
  • ucyfrowienie całego procesu diagnostyki i planowania leczenia do jednego dnia,
  • cyfrowy, trójwymiarowy model diagnostyczny o największej na świecie precyzji z użyciem innowacyjnego skanera wewnątrzustnego,
  • usługa druku 3d modeli stomatologicznych,
  • usługa diagnostyki 3D pantomograficznej, cefalometrycznej i tomografii CBCT różnych pól obrazowania twarzoczaszki w wysokiej rozdzielczości przy zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania.