Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – Stomatologiczny skaner wewnątrzustny 3D

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – Cyfrowy aparat RTG do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych z funkcją tomografii CBCT

Zapytanie ofertowe nr 3/2020 – Dostawa, instalacja i pierwsze uruchomienie stomatologicznego lasera diodowego

Bardzo dziękujemy za złożone oferty.

Wyniki postępowania:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – Stomatologiczny skaner wewnątrzustny 3D – najkorzystniejszą ofertę uwzględniając wskazane kryteria wyboru złożyła firma Optident S.j. wobec czego została wybrana wykonawcą zlecenia.