Urządzenie do mierzenia długości kanału

Mikroskop zabiegowy

Piaskarka EMS

Laser diodowy Ezlase

Kamera wewnątrzustna

Quicksleeper 4 ­urządzenie do komputerowego znieczulenia

Rentgen z Radiowizjografią HyperSphere