Przy większych brakach w uzębieniu można zastosować leczenie przy użyciu tzw. mostów protetycznych. Konieczny jednak warunek dla zastosowania takiego rozwiązania to własne zęby Pacjenta, które ograniczają lukę. Most protetyczny to uzupełnienie cementowane na stałe w ustach. Najprościej mówiąc jeżeli mamy dwa zęby, które ograniczają nam brak zębowy, wówczas możemy wykonać most protetyczny. Zęby, które przeznaczyliśmy pod most nazywane są zębami filarowymi. Pomiędzy zębami filarowymi znajdują się zęby uzupełniające braki zębowe zwane-przęsłem mostu. Każde leczenie jest poprzedzone wnikliwym wywiadem, badaniem oraz wykonaniem zdjęć rtg. Dzięki takiej analizie lekarz jest w stanie ocenić, czy można w danym przypadku zastosować uzupełnienie stałe w postaci mostu czy też nie. Most taki musi być zaprojektowany w sposób bezpieczny aby nie doszło do nadmiernego przeciążenia zębów filarowych, co może doprowadzić do zaników wyrostka zębodołowego, rozchwiania zębów filarowych a w konsekwencji do ich utraty. Dlatego prawidłowa diagnostyka i plan leczenia gwarantują trwałość wykonanej pracy.

ZALETY MOSTÓW PROTETYCZNYCH

  • mosty zacementowane są na stałe w ustach Pacjenta, co ułatwia ich akceptację oraz powoduje komfort użytkowania
  • przenoszą siły żucia w sposób fizjologiczny na ozębną zębów filarowych
  • są uzupełnieniami estetycznymi

Ze względu na szereg zalet stanowią doskonałą alternatywę dla protez ruchomych(wyjmowanych) z ust.

WADY MOSTÓW PROTETYCZNYCH

  • należy tutaj konieczność oszlifowania i okoronowania zębów filarowych-ograniczających brak zębowy. Jest to proces nieodwracalny
  • zanikanie kości wyrostka zębodołowego pod przęsłem mostu, ponieważ nie jest ona stymulowana siłami żucia. W związku z tym alternatywą dla mostów są implanty, które są wprowadzane bezpośrednio w kość i dzięki temu stymulują ją nie doprowadzając do jej zaniku.

KIEDY NIE MOŻEMY ZASTOSOWAĆ MOSTÓW PROTETYCZNYCH?

  • jeżeli liczba brakujących zębów jest zbyt duża
  • jeżeli mamy złą jakość zębów ograniczających lukę(zęby rozchwiane, z małymi i krótkimi korzeniami, ze zmianami okołowierzchołkowymi)

Leczenie jest przeprowadzane na kilku wizytach i odbywa się całkowicie bezboleśnie. Materiał z jakiego będzie wykonany most jest indywidualnie dobierany i szczegółowo omawiany. Pomiędzy wizytami lekarz zaopatruje Pacjenta w korony tymczasowe.