Implanty są to tzw.wszczepy kostne. Są one wykonane z materiału zwanego tytanem. Tytan jest całkowicie biozgodny z tkanką kostną dlatego jest to najlepszy materiał w implantologii. Unikalne właściwości tytanu polegają na tym, iż nie jest on traktowany jak ciało obce, lecz zespala się z tkanką kostną organizmu.
Proces ten zwany jest osteointegracją.implantologie_400

Implant to wykonana z tytanu śruba o określonym kształcie i powierzchni, która zostaje wszczepiona w miejsce utraconego korzenia. Na tej śrubie opiera się w późniejszym czasie porcelanową koronę protetyczną, dlatego leczenie to jest podzielone na dwa etapy:część chirurgiczną oraz część protetyczną.

Implanty są bardzo dobrym rozwiązaniem dla Pacjentów, u których występuje pojedynczy brak zęba, ponieważ zostaje on wszczepiony dokładnie w to miejsce. Taki Pacjent nie musi poddać się zabiegowi szlifowania dwóch zębów ograniczających lukę, żeby uzupełnić jeden brakujący ząb.

Pacjent po wnikliwym wywiadzie i badaniu w gabinecie zostaje skierowany na specjalistyczne zdjęcia, które dokładnie zobrazują ilość i jakość kości w miejscu planowanego zabiegu. Sam zabieg implantacji jest całkowicie bezbolesny, ponieważ odbywa się w znieczuleniu. Niewielka rana na dziąśle zostaje zaszyta i następuje proces zespalania kości z powierzchnią implantu.

Po zabiegu Pacjent może czuć pewien dyskomfort jednak jest on zaopatrywany w specjalistyczne środki przeciwbólowe i przeciwobrzękowe. Stan taki utrzymuje się najwyżej kilka dni. Po trzech lub sześciu miesiącach-w zależności od miejsca wszczepu, następuje odsłonięcie implantu w gabinecie a w dalszej kolejności pobierane są wyciski oraz wykonywane jest uzupełnienie protetyczne w postaci korony lub mostu.